پرسش های متداول

زمان وپیمایش گارانتی مطابق دستورالعمل های کارخانه ی سازنده و نمایندگی های رسمی در کشور خواهد بود.

خودرو بایستی مطابق دستورالعمل های سازمان استاندارد ملی ایران مجاز به واردات باشد.

۱) بازدید حضوری

۲) انتخاب مدل

۳) پرداخت نقدی

۴) دریافت مدارک (کارتکس – بیمه – گواهینامه گمرکی)

۵) تحویل خودرو

۱) شناسنامه

۲)  كارت ملي ( برگه موقت ملي)

۳) احراز سکونت

بله، اطلاعات تماس نماینده مستقر، در زمان انعقاد قرارداد به مشتری ارائه خواهد شد.

هزینه یک بار حمل خودرو به مرکز شماره‌گذاری یا نشانی اعلامی مشتری فقط در شهر تهران به عهده شرکت است.

بله. شرکت کوشاخودرو برای تسهيل فرآيند خريد، حسب درخواست مشتريان گرامی و در چارچوب آيين‌نامه‌های مراکز شماره‌گذاری، اقدام به اخذ وکالت‌نامه و پيگيری فرآيند شماره‌گذاری خواهد کرد.

بله. در صورت عدم اخذ وکالت‌نامه، طبق مقررات، حضور شخصی مشتريان گرامی در مراکز شماره‌گذاری الزامی است.

محل تحویل خودروها در شهرستان‌ها، همان نمايندگی محل انعقاد قرارداد خواهد بود.

مشتريان گرامی می‌توانند با مراجعه به شرکت کوشاخودرو و از راهنمايي کارشناسان شرکت در تکميل دقیق فرم درخواست المثنی، جمع‌آوری و ارائه مدارک لازم اقدام نمايند.

در حال حاضر در شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد نمایندگی و نمایشگاه های فروش وجود دارد.

مشتری به شرکت مراجعه حضوری کرده و فرم مشخصات مندرج در کاردکس را مجدد تکمیل و تایید می‌کند. اسناد و مدارک خودرو بر اساس مشخصات جديد اعلامی مشتری صادر و در اختيار وی قرار خواهد گرفت.

مشتريان حقوقی می‌توانند با ارائه اساس‌نامه شرکت، فرم قرارداد با مهر و امضای مدیرعامل (و ديگر صاحبان حق امضا)، آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات آن، معرفی‌نامه نماینده خرید، تحویل خودرو و مدارک در سربرگ با مهر و امضای شرکت، کارت ملی نماینده و کپی مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت، نسبت به خريد خودرو اقدام نمايند.

در صورتیکه سوالی دارید از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

1 + 0 = ?

عضویت در خبرنامه کوشاخودرو